02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Szkolenia z zakresu onkologii

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zapraszają Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na bezpłatne szkolenia z zakresu onkologii

Warszawska Konferencja Onkologiczna

Zapraszamy serdecznie do udziału w Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne - oddział Warszawski oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Przeciw lokalizacji Szpitala Południowego

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GITS przyłączyło się do licznego grona oponentów lokalizacji budowy Szpitala Południowego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii


 

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 | Zamówienia publiczne | BIP | Mapa strony | Kontakt | tel. 22 546 20 00
Rejestracja do COI 22 460 00 09